Aigu Om! 2024

Jaapani eri

21. juuli 12.00

 Viitina mõis ja park

Mõtõlus-molutus: Aigar Pindmaa - “Tii tüüd ja molota, sõs tulõ ka armastus”

Tasuta

Varjuliste Viitina pargi puude all istume maha molutama koos ettevõtja ja Kubija loodusspaa omaniku Aigar Pindmaaga. Aigar on tuntud ka oma hea võro keele oskuse ning märgotuste poolest ajalehes Uma Leht, seega jagab Aigar oma mõtteid elust, ajast ja armastusest oma muhedas ja ehedas võro keeles.


Varolise Viitinä pargi puiõ all istomi sookõrd maha molotama kuun asjalise inemise ja Kubija luudusmõnnuli umaniku Pindmaa Aigariga. Aigar mõist ka peris häste porgata võro keeleh, miä um tälle imä piimägä üten antu ning um märgotanu ka aoleheh Uma Leht. Sookõrd jagas Aigar ummi mõttit elost, aost ja armastusõst ummamuudu muhedan ja ehtsän võro keelen.

Partnerid ja toetajad

Rehe talu

Rõuge kunstikuur